Sản phẩm bán chạy nhất

Chuyên cung cấp sản phẩm màng bọc, mút foam, vật liệu cách nhiệt

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Ống bảo ôn 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

XỐP CÁCH NHIỆT 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 20mm x 1,01m x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 15mm x 1.01m x 50

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 10mm x 1,01m x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 8mm x 1,01m x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÚT PE-OPP 2mm x 1.01m x 150m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

TẤM XPS, EPS 5

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

TẤM XPS, EPS 4

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

TẤM XPS, EPS 3

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

TẤM XPS, EPS 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

TẤM XPS, EPS 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Tấm cách nhiệt OPP 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Tấm cách nhiệt OPP 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo bạc 3

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo bạc 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo bạc 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo bạc

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Băng keo 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Túi khí cách nhiệt A2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Túi khí cách nhiệt A1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Túi khí cách nhiệt 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Túi khí cách nhiệt 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Mút OPP 2mm x 101cm x 150m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Bông thủy tinh 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Bông thủy tinh 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Mút trứng

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Mút tiêu âm 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Mút tiêu âm

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Mút hộp gà

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Cao su non 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Cao su non

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng xốp hơi 3

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng xốp hơi

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Xốp hơi 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Xốp hơi 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 10mm x 1.05m x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 5mm x 1.05 x 100m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 4mm x 1.05m x 100m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 3mm x 1.05m x 100m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 2mm x 1.05m x 150m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 1mm x 1,05m x 300m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 7mm x 105cm x 50m đen

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 5mm x 105cm x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 4mm x 105cm x 100m đen

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 4mm x 105 x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE foam 3mm x 105cm x 100m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 2mm x 105cm x 150m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 1mm x 105cm x 300m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng PE Foam 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

Màng Pe Foam 4mm x 1.2 x 50m

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÀNG PE 3

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÀNG PE 2

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÚT PE-OPP 5T x 101 x 100m

MÀNG PE 1

Giá: 0938 994 966

Xem chi tiết

MÀNG PE FOAM

Tất cả

MÚT PE FOAM

MÀNG PE

MÚT PE OPP

Tất cả

MÚT PE OPP CÁCH NHIỆT

XỐP HƠI -TÚI KHÍ

Tất cả

XỐP CÁCH NHIỆT

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT

XỐP HƠI

VẬT LIỆU CÁCH ÂM

Tất cả

MÚT TIÊU ÂM - CAO SU NON

SẢN PHẨM KHÁC

Tất cả

ỐNG BẢO ÔN

TẤM XPS, EPS

TẤM OPP CÁCH NHIỆT

BĂNG KEO

BÔNG THỦY TINH

Hình ảnh hoạt động

Chuyên cung cấp sản phẩm màng bọc, mút foam, vật liệu cách nhiệt

Đăng ký nhận báo giá

Tin tức mới nhất

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ nhất

Ngày đăng: 07/09/2020

Ô nhiễm môi trường đang tăng lên từng ngày. Hành động bảo vệ môi trường của chúng ta cũng tăng nhưng còn hạn chế so với thực tế.

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt là gì?

Ngày đăng: 28/08/2020

Túi khí cách nhiệt là gì?

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt CÓ TÁC DỤNG GÌ

Ngày đăng: 28/08/2020

Túi khí cách nhiệt hay còn gọi là tấm cách nhiệt được cấu tạo bởi lớp màng nhôm ( bạc) nguyên chất , trên bề mặt được xử lý Oxy hóa phủ lên tấm nhựa tổng hợp Polyethylen chứa các túi khí. Tấm túi khí có khả năng cách nhiệt , cách âm ưu việt.

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt sử dụng thế nào

Ngày đăng: 28/08/2020

Túi khí cách nhiệt hay còn gọi là tấm cách nhiệt được cấu tạo bởi lớp màng nhôm ( bạc) nguyên chất , trên bề mặt được xử lý Oxy hóa phủ lên tấm nhựa tổng hợp Polyethylen chứa các túi khí. Tấm túi khí có khả năng cách nhiệt , cách âm ưu việt.

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Ứng dụng của tấm túi khí cách nhiệt

Ngày đăng: 28/08/2020

Chống nóng mái tôn nhà xưởng, kho chứa hàng, trường học, nhà dân dụng,… Sử dụng trong hệ thống đường ống bảo ôn Dùng để may bao bì đóng gói chống ẩm các mặt hàng điện tử, cách hiệt các mặt hàng thực phẩm đóng hộp, mỹ phẩm,…

Video Clip